Penggiat Seni...

Bicara Seni


ShoutMix chat widget

Maklumat Kursus

Semester 1

 • WAJ3101-Tamadun Islam dan Tamadun Asia
 • WAJ3102-English Language Proficiency 1
 • EDU3101-Falsafah Pendidikan di Malaysia dan *PBS
 • EDU3102-Perkembangan Kanak-kanak
 • WAJ3107-Kokurikulum 1
 • WAJ3114-Bina Insan Guru 1
 • PBS3101-Pengalaman Berasaskan Sekolah 1 - P.Profesional
 • PSV3101-Pengenalan Pendidikan Seni Visual
 • PSV3102-Bahasa Visual Perbandingan
Semester 2
 • WAJ3103-English Language Proficiency 1
 • WAJ3104-Literasi Bahasa Melayu
 • WAJ3105-Numerical Literacy
 • WAJ3109-Kokurikulum-Permainan
 • WAJ3114-Bina Insan Guru 2 (10jam)
 • EDU3103-Murid dan Alam Belajar
 • PBS3102-Pengalaman Berasaskan Sekolah 2
 • PSV3103-Kreativiti dan Seni Kanak-kanak
 • PSV3104-Pengajian dan Pengurusan Kurikulum PSV KBSR
 • PJM3102-Elektif 1:Pergerakan Asas
Semester 3
 • WAJ3106-Hubungan Etnik
 • WAJ3110-Kokurikulum-Unit Beruniform 1
 • WAJ3114-Bina Insan Guru-Fasa 3 (10jam)
 • EDU3104-Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkahlaku
 • PBS3103-Pengalaman Berasaskan Sekolah 3
 • PSV3105-Pengajaran dan Pembelajaran PSV
 • PSV3106-PSV KBSR-Menggambar, Membuat Corak dan Rekaan
 • PJM3106-Elektif 1:Anatomi dan Fisiologi
 • BMM3101-Elektif 2:Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah
Semester 4
 • WAJ3107-Seni Dalam Pendidikan
 • WAJ3111-Kokurikulum-Unit Beruniform 2
 • WAJ3108-Bina Insan Guru-Fasa 4 (35jam)
 • EDU3105-Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran
 • PBS3104-Pengalaman Berasaskan Sekolah 4
 • PSV3107-Pedagogi Pendidikan Seni Visual KBSR
 • PSV3108-PSV KBSR- Membentuk dan Membuat Binaan, dan Mengenal Kraf Tradisional
 • PJM3110-Elektif 1:Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani
 • BMM3102-Elektif 2: Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah
Semester 5
 • WAJ3112-Kokurikulum-Olahraga
 • WAJ3114-Bina Insan Guru-Fasa 5 (10jam)
 • EDU3106-Budaya dan Pembelajaran
 • PRK3101-Praktikum 1 (4 minggu)
 • PSV3109-Multimedia Kreatif dalam Pendidikan Seni Visual
 • PSV3110-Sejarah dan Apresiasi Seni
 • PJM3112-Elektif 1 : Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan
 • BMM3104-Elektif 2 : Pengajaran dan Kemahiran Bahasa Melayu
Semester 6
 • WAJ3113-Kokurikulum-Persatuan
 • WAJ3114-Bina Insan Guru-Fasa 6
 • PRK3102-Praktikum Fasa 2 (8 minggu)
 • PSV3111-Pentaksiran Pendidikan Seni Visual
 • PSV3112-Lukisan dan Penyuburan Diri
 • BMM3103-Elektif 2 : Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah
Semester 7
 • EDU3107-Bimbingan dan Kaunseling Kanak-Kanak
 • PRK3103-Praktikum 3 (12 minggu)
 • PSV3113-Penyelidikan Tindakan 1 - PSV Pendidikan Rendah (Kaedah)
Semester 8
 • EDU3107-Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesionalisme
 • EDU3109-Guru dan Cabaran Semasa
 • INT3101-Internship (4 minggu)
 • PSV3114-Seni dan Pengurusan
 • PSV3115-Penyelidikan Tindakan 2 - PSV Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan)

Related Posts with Thumbnails