Penggiat Seni...

Bicara Seni


ShoutMix chat widget

Thursday, September 30, 2010

EDU 3108 - [kepimpinan guru]

GURU SEBAGAI PEMIMPIN

1) Mafhum hadis;

“Setiap dari kamu adalah pemimpin, dan kamu adalah bertanggungjawab ke atas orang yang dipimpin”

2) Definisi Kepimpinan

  1. Kepimpinan adalah suatu proses menggerakkan sekumpulan manusia menuju ke suatu arah yang telah ditentukan melalui dorongan yang tidak memaksa.
  2. Kepimpinan yang baik menggerakkan manusia untuk memenuhi kehendak jangka panjang.
  3. Kepimpinan adalah suatu peranan dan proses mempengaruhi orang lain. Pemimpin adalah sebahagian daripada ahli kumpulan yang diberi kedudukan tertentu dan dijangka bertindak sesuai dengan kedudukannya

3) Kualiti Guru Sebagai Pemimpin

  1. Memahami jiwa pelajar dan tahu menarik perhatian mereka dengan kelakuan yang baik dan mulia, tetapi bukannya merendah diri.
  2. Tegas tetapi bukan diktator
  3. Lemah lembut tetapi bukannya lembut
  4. Boleh mengajar dengan menarik, bukan kelakar.
  5. Mempunyai ilmu pengetahuan, tetapi tidak angkuh.

4) Guru dan Ciri-Ciri Kepimpinan

Berdasarkan pandangan al-Farabi, Ibnu Khaldum, al-Ghazali dan Prof. Dr. Hamka, dapat dirumuskan tentang ciri-ciri pemimpin Islam:

1. Taqwa kepada Allah

2. Sihat tubuh badan

3. Berpengetahuan luas

4. Mempunyai keyakinan untuk mencapai tujuan.

5. Memiliki stamina bekerja

6. Rajin berusaha

7. Suka berkerjasama

8. Peramah

9. Menjalin dan mempertahankan kebenaran

10. Penyabar (menghadapi kerenah pelajar)

11. Suka menghubungkan silaturrahim

12. Tidak gentar, atau berani di atas kebenaran

13. Pintar dan fasih berbicara (al-Farabi: Pandai berpidato)

14. Kuat pendirian

15. Melaksanakan apa yang dikatakan

16. Tidak membezakan orang (pelajar) dalam pergaulan

17. Suka memberi dan menerima nasihat

18. Berpakaian kemas dan bersih

19. Rendah hati

20. Ikhlas

21. Cepat memberi keputusan

22. Berfikir secara rasional, bukan dengan emosi

23. Adil

24. Tahan dikritik

25. Bertimbangrasa dan

26. Memiliki sedikit ilmu jiwa secara umum

No comments:

Related Posts with Thumbnails